Smluvní podmínky

 

Pravidla inzerce

Je zakázáno vkládat inzeráty které nesouvisí s tématem serveru! Je přísně zakázáno vkládat inzeráty, které by obsahovaly texty nebo fotografie s erotickým, rasistickým nebo náboženské skupiny urážejícím kontextem! Je zakázáno vkládat texty nebo fotografie, které nesouvisí s tématem serveru a které by jakoli porušovali nebo byli v rozporu s dobrou morálkou a platným právním řádem České Republiky nebo Komunitárního práva zemí EU. (v takovém případě bude uživatel zablokován a jeho ip. adresa nahlášena!). Dále je zakázáno duplikokovat inzeráty, vkládat reklamní odkazy (linky) do textu inzerátu, které nesouvisí s prodejcem!(bazarový prodejce si může vložit link na svůj bazar do textu inzerátu). Inzerenti nesmí uvádět jako telefonické linky placená čísla, která začínají předvolbou 900, 909, 903 atp....uživatel nesmí vkládat fotografie, které nejsou skutečnými fotografiemi vozidla, je zakázáno vkládat fotografie z google a jiných internetových prostředků, které podléhají autorským právům jiného uživatele.

Oprávnění uživatele

Vkládat pouze inzeráty vozidel popř. náhradních dílů, které souvisí s daným typem vozidla. Je zakázáno duplikovat inzeráty! Uživatel může požádat administrátora o odstranění inzerátu nebo účtu. Uživatel může upravovat své inzeráty v neomezeném rozsahu (editovat fotografie měnit cenu atd..)

 

Oprávnění Provozovatele

Provozovatel Serveru je oprávněn inzeráty a/nebo uživatelské účty které dle jeho uvážení nesplňují podmínky pro inzerci stanovené těmito Podmínkami, bez náhrady odstranit.

 

Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení Služeb v důsledku technických problémů. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou Uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

 

Provozovatel nemá odpovědnost za pravdivost inzerovaných údajů a ani neručí za to, zda prodejce je oprávněn Zboží prodat nebo nabídnout v inzerci a ani za to, že poptávající je oprávněn Zboží koupit.

 

Záruka

Provozovatel pouze zdarma zprostředkovává prostřednictvím serveru Bauto.cz kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu prodávaných vozů, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž jsou vozidla určena. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupených vozů prostřednictvím Serveru nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

 

Zrušení registrace

Uživatel má právo svůj účet kdykoliv zrušit a to na požádání adminisrátora serveru bauto . V případě nečinnosti delší než 20dní si provozovatel vyhrazuje právo na zrušení účtu uživatele včetně jeho inzerátů a to bez náhrady.